Anexa certificat de garantie Albatros – Martie 2017

ANEXĂ

la certificatele de garanţie ale produselor Albatros si Samus

Prin prezenta vă aducem la cunostinţă, ca la vânzarea fiecărui produs Albatros şi Samus, trebuie să înmânaţi clientului dvs. următoarele informaţii referitoare la drepturile consumatorului reglementate de art. 22, alin. 3-6, din L449/2013, modificată de OG 9/2016:

(3) Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

(4) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care va curge de la data preschimbării produsului.

(5) Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

(6) Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici.

Data,                                                     Administrator ,

01.03.2017                                                                    Cristina Valentina Dumitra

 

Descarcati circulara atasata in format PDF